دوربین مداربسته

استعلام خرید دوربین مداربسته اداره کل بهزیستی استان هرمزگان

سازمان بهزیستی کشور

مناقصه گزار: اداره کل بهزیستی استان هرمزگان
کد پارس نماد: 4165588
استان: هرمزگان 
شماره آگهی: 1200003706000488
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/10/27
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/10/27
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.