دوربین مداربسته

استعلام نصب و اجرای دوربین مداربسته سازمان تامین اجتماعی اهواز

سازمان تامین اجتماعی

مناقصه گزار: سازمان تامین اجتماعی شعبه پنج اهواز
کد پارس نماد: 4169647
استان: خوزستان  
شماره آگهی: 1100090431000010
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/10/28
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/10/28
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.