دوربین مداربسته

استعلام خرید دوربین مداربسته اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی

اداره کل کتابخانه های عمومی کشور

مناقصه گزار: اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی
کد پارس نماد: 4172945
استان: خراسان رضوی
شماره آگهی: 1100004761000108
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/10/29
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/10/29
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.