دوربین مداربسته

استعلام خدمات سرویس و نگهداری تجهیزات دوربین مداربسته شعب بانک مسکن

Maskan Bank

مناقصه گزار: مدیریت شعب بانک مسکن در استان کرمان
کد پارس نماد: 4174634
استان: کرمان 
شماره آگهی: 1100000155000057
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/10/29
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/10/29
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.