دوربین مداربسته

استعلام خرید 8عدد دوربین مداربسته شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

hemayati keshavarzi

مناقصه گزار: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان
کد پارس نماد: 4175367
استان: سایر 
شماره آگهی: 1200030062000011
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/10/30
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/10/30
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.