دوربین مداربسته

استعلام خرید و اجرا دوربین مداربسته اداره کل کتابخانه های عمومی

اداره کل کتابخانه های عمومی کشور

مناقصه گزار: اداره کل کتابخانه های عمومی استان خراسان رضوی
کد پارس نماد: 4176928
استان: خراسان رضوی
شماره آگهی: 1100004761000109
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/10/30
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/10/30
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.