دوربین مداربسته

استعلام خرید و نصب دوربین مداربسته شرکت سهامی توزیع نیروی برق شیراز

شرکت توزیع نیروی برق

مناقصه گزار: شرکت سهامی توزیع نیروی برق شیراز
کد پارس نماد: 4201119
استان: فارس 
شماره آگهی: 1100007003000150
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/11/07
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/11/07
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.