دوربین مداربسته

مناقصه خرید 296 عدد دوربین مداربسته شهرداری شیراز

مناقصه گزار: سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری شیراز
کد پارس نماد: 4206917
استان: فارس 
شماره آگهی: 1159-1400 نوبت اول
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/11/09
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/11/09
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.