دوربین مداربسته

استعلام خرید سرور دوربین مداربسته اداره کل جهاد کشاورزی استان فارس

اداره کل جهاد کشاورزی

مناقصه گزار: اداره کل جهاد کشاورزی استان فارس
کد پارس نماد: 4210153
استان: فارس 
شماره آگهی: 1100003107000726
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/11/10
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/11/10
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.