دوربین مداربسته

مناقصه خرید دوربین مداربسته اداره کل کتابخانه های عمومی استان مرکزی

اداره کل کتابخانه های عمومی کشور

مناقصه گزار: اداره کل کتابخانه های عمومی استان مرکزی
کد پارس نماد: 4210363
استان: مرکزی 
شماره آگهی: 1100005476000032
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/11/10
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/11/10
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.