دوربین مداربسته

استعلام خرید دوربین مداربسته اداره کل کتابخانه های عمومی استان زنجان

اداره کل کتابخانه های عمومی کشور

مناقصه گزار: اداره کل کتابخانه های عمومی استان زنجان
کد پارس نماد: 4225241
استان: زنجان 
شماره آگهی: 1100003175000036
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/11/14
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/11/14
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.