دوربین مداربسته

استعلام دوربین مداربسته پردیس بین الملل دانشکده دندانپزشکی

مناقصه گزار: پردیس بین الملل دانشکده دندانپزشکی
کد پارس نماد: 4229923
استان: سایر 
شماره آگهی: 1200090580000027
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/11/16
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/11/16
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.