دوربین مداربسته

استعلام تامین و نصب سیستم دوربین مداربسته شبکه بهداشت و درمان فارسان

بهداشت و درمان کشور

مناقصه گزار: شبکه بهداشت و درمان شهرستان فارسان
کد پارس نماد: 4239599
استان: سایر
شماره آگهی: 1100090717000036
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/11/19
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/11/19
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.