دوربین مداربسته

استعلام خرید دوربین مداربسته برند KDT دانشگاه پیام نور مرکز جهرم

مناقصه گزار: دانشگاه پیام نور مرکز جهرم
کد پارس نماد: 4241629
استان: فارس 
شماره آگهی: 1100092987000020
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/11/19
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/11/19
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.