دوربین مداربسته

استعلام عملیات کابل کشی و نصب دوربین مداربسته شرکت سهامی مدیریت شبکه برق

شرکت توزیع نیروی برق

مناقصه گزار: شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران
کد پارس نماد: 4252151
استان: تهران 
شماره آگهی: 1100001070000427
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/11/23
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/11/23
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.