دوربین مداربسته

استعلام کابل کشی و زیر ساخت سیستم دوربین مداربسته شعب بانک مسکن

Maskan Bank

مناقصه گزار: مدیریت شعب بانک مسکن استان مازندران
کد پارس نماد: 4254432
استان: مازندران 
شماره آگهی: 1100003327000064
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/11/23
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/11/23
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.