دوربین مداربسته

استعلام سرویس و نگهداری شبکه و تجهیزات دوربین مداربسته اداره کل بنادر

مناقصه گزار: اداره کل بنادر و و دریانوردی بندر امام خمینی 
کد پارس نماد: 4258813
استان: خوزستان 
شماره آگهی: 1100001326000026
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/11/24
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/11/24
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.