دوربین مداربسته

استعلام دستگاه ذخیره سازی دوربین مداربسته و تجهیزات شبکه استانداری

وزارت کشور

مناقصه گزار: استانداری استان خراسان رضوی
کد پارس نماد: 4258282
استان: خراسان رضوی
شماره آگهی: 1100000215000081
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/11/24
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/11/24
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.