دوربین مداربسته

استعلام خرید تجهیزات دوربین مداربسته دانشکده فنی مهندسی دانشگاه محقق اردبیلی

daneshgah ardebil

مناقصه گزار: دانشکده فنی مهندسی دانشگاه محقق اردبیلی
کد پارس نماد: 4275413
استان: اردبیل 
شماره آگهی: 1100003909000051
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/11/30
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/11/30
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.