دوربین مداربسته

مناقصه خرید 296 عدد دوربین مداربسته سازمان مدیریت حمل و نقل شیراز

مناقصه گزار: سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری شیراز
کد پارس نماد: 4275552
استان: فارس 
شماره آگهی: 1400-1239 نوبت اول
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/11/30
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/11/30
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.