دوربین مداربسته

استعلام خرید و نصب دوربین مداربسته بانک مسکن

Maskan Bank

مناقصه گزار: بانک مسکن
کد پارس نماد: 4281520
استان: تهران 
شماره آگهی: 1100001017000820
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/12/02
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/12/02
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.