دوربین مداربسته

استعلام خرید تجهیزات دوربین مداربسته اداره کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی

اداره کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی

مناقصه گزار: اداره کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی منطقه جنوب غرب
کد پارس نماد: 4302874
استان: خوزستان 
شماره آگهی: 1100005742000004
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/12/08
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/12/08
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.