دوربین مداربسته

استعلام خرید دوربین مداربسته دانشگاه فنی مهندسی دانشگاه محقق اردبیلی

daneshgah ardebil

مناقصه گزار: دانشگاه فنی مهندسی دانشگاه محقق اردبیلی
کد پارس نماد: 4311473
استان: اردبیل 
شماره آگهی: 1100003909000058
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/12/09
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/12/09
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.