دوربین مداربسته

تجدید فراخوان استعلام دوربین مداربسته شرکت آب و فاضلاب هرمزگان

شرکت آب و فاضلاب

مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب هرمزگان
کد پارس نماد: 4333123
استان: هرمزگان 
شماره آگهی: نوبت دوم
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/12/16
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/12/16
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.