دوربین مداربسته

استعلام خرید پایه دوربین مداربسته وزارت میراث فرهنگی گردشگری

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

مناقصه گزار: وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی
کد پارس نماد: 4341028
استان: تهران 
شماره آگهی: 1100003068000180
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/12/18
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/12/18
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.