دوربین مداربسته

استعلام خرید تجهیزات دوربین مداربسته اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی

وزارت کار و رفاه اجتماعی

مناقصه گزار: اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان
کد پارس نماد: 4347946
استان: اصفهان
شماره آگهی: 1100003334000079
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/12/21
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/12/21
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.