دوربین مداربسته

استعلام خرید دوربین مداربسته شبکه بهداشت و درمان قاین

بهداشت و درمان کشور

مناقصه گزار: شبکه بهداشت و درمان قاین
کد پارس نماد: 4350219
استان: خراسان جنوبی  
شماره آگهی: 1100091965000034
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/12/22
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/12/22
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.