دوربین مداربسته

استعلام خرید دوربین مداربسته اداره کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی

سازمان کل زندانها

مناقصه گزار: اداره کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان خراسان رضوی
کد پارس نماد: 4351918
استان: خراسان رضوی
شماره آگهی: 1100003312000096
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/12/22
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/12/23
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.