دوربین مداربسته

استعلام خرید 141عدد دوربین مداربسته و دستگاه ضبط تصاویر بانک ملی ایران

Bank Meli

مناقصه گزار: بانک ملی ایران اداره امور شعب استان کردستان 
کد پارس نماد: 4369042
استان: کردستان 
شماره آگهی: 2001001139000003
تاریخ شروع: ۱۴۰1/01/08
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰1/01/08
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.