دوربین مداربسته

استعلام دوربین مداربسته شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه گزار: شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
کد پارس نماد: 4370371
استان: بوشهر 
شماره آگهی: 1101093498000066
تاریخ شروع: ۱۴۰1/01/09
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰1/01/09
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.