دوربین مداربسته

استعلام خرید تجهیزات امنیتی (دوربین مداربسته) اداره کل آموزش فنی حرفه ای

اداره کل آموزش فنی حرفه ای کشور

مناقصه گزار: اداره کل آموزش فنی حرفه ای استان همدان
کد پارس نماد: 4390776
استان: همدان
شماره آگهی: 1101000107000002
تاریخ شروع: ۱۴۰1/01/18
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰1/01/18
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.