دوربین مداربسته

مناقصه خرید و نصب دوربین مداربسته شهرداری بندر ماهشهر

شهرداری بندر ماهشهر

مناقصه گزار: شهرداری بندر ماهشهر
کد پارس نماد: 4409949
استان: خوزستان
شماره آگهی: محله اول- نوبت دوم
تاریخ شروع: ۱۴۰1/01/24
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰1/01/24
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.