دوربین مداربسته

استعلام تجهیزات دوربین مداربسته شرکت سنگ آهن مرکزی

شرکت سنگ آهن مرکزی

مناقصه گزار: شرکت سنگ آهن مرکزی
کد پارس نماد: 4412876
استان: سمنان
شماره آگهی: –
تاریخ شروع: ۱۴۰1/01/24
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰1/01/24
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.