دوربین مداربسته

استعلام خرید دوربین مداربسته مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 11 لنگرود

اداره کل آموزش فنی حرفه ای کشور

مناقصه گزار: مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 11 لنگرود 
کد پارس نماد: 4416359
استان: گیلان
شماره آگهی: 1201004933000002
تاریخ شروع: ۱۴۰1/01/25
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰1/01/27
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.