دوربین مداربسته

استعلام خرید دوربین مداربسته دام و بولت مجتمع آموزش عالی شیروان

مجتمع آموزش عالی شیروان

مناقصه گزار: مجتمع آموزش عالی شیروان
کد پارس نماد: 4440470
استان: خراسان شمالی
شماره آگهی: 1101090624000002
تاریخ شروع: ۱۴۰1/02/04
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰1/02/04
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.