دوربین مداربسته

استعلام خرید دوربین مداربسته اداره کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان

اداره کل کتابخانه های عمومی کشور

مناقصه گزار: اداره کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان
کد پارس نماد: 4449279
استان: اصفهان
شماره آگهی: 1101005217000019
تاریخ شروع: ۱۴۰1/02/06
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰1/02/06
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.