دوربین مداربسته

استعلام خرید دوربین مداربسته فرمانداری روانسر استان کرمانشاه

وزارت کشور

مناقصه گزار: فرمانداری روانسر استان کرمانشاه
کد پارس نماد: 4449472
استان: کرمانشاه
شماره آگهی: 1101092208000004
تاریخ شروع: ۱۴۰1/02/06
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰1/02/06
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.