دوربین مداربسته

استعلام خرید دوربین مداربسته اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری

وزارت راه و شهرسازی کشور

مناقصه گزار: اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری
کد پارس نماد: 4449784
استان: چهارمحال و بختیاری
شماره آگهی: نوبت اول
تاریخ شروع: ۱۴۰1/02/05
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰1/02/05
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.