دوربین مداربسته

استعلام خرید دوربین مداربسته امور آب و فاضلاب بروجرد

شرکت آب و فاضلاب

مناقصه گزار: امور آب و فاضلاب شهرستان بروجرد
کد پارس نماد: 4458791
استان: لرستان
شماره آگهی: 1101005507000012
تاریخ شروع: ۱۴۰1/02/10
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰1/02/10
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.