دوربین مداربسته

استعلام خرید دوربین مداربسته شهرداری کاشان

شهرداری کاشان

مناقصه گزار: شهرداری کاشان
کد پارس نماد: 4459434
استان: اصفهان
شماره آگهی: 93-1400 نوبت دوم
تاریخ شروع: ۱۴۰1/02/10
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰1/02/10
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.