دوربین مداربسته

استعلام خرید دوربین مداربسته اداره کل تبلیغات اسلامی

اداره کل تبلیغات اسلامی

مناقصه گزار: اداره کل تبلیغات اسلامی استان مازندران
کد پارس نماد: 4465239
استان: مازندران
شماره آگهی: 1101005346000003
تاریخ شروع: ۱۴۰1/02/11
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰1/02/11
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.