دوربین مداربسته

استعلام خرید و نصب دوربین مداربسته اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری

اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری

مناقصه گزار: اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان کرمان
کد پارس نماد: 4482159
استان: کرمان
شماره آگهی: 1101003694000026
تاریخ شروع: ۱۴۰1/02/19
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰1/02/19
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.