دوربین مداربسته

استعلام تجهیزات دوربین مداربسته اداره کل دامپزشکی بوشهر

اداره کل دامپزشکی

مناقصه گزار: اداره کل دامپزشکی استان بوشهر
کد پارس نماد: 4483039
استان: بوشهر
شماره آگهی: 1101003449000051
تاریخ شروع: ۱۴۰1/02/19
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰1/02/19
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.