دوربین مداربسته

استعلام خرید و نصب دوربین مداربسته اداره کل پست یزد

amoozesh

مناقصه گزار: اداره کل پست استان یزد
کد پارس نماد: 4484123
استان: یزد
شماره آگهی: 1101001192000038
تاریخ شروع: ۱۴۰1/02/19
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰1/02/19
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.