دوربین مداربسته

استعلام خرید دوربین مداربسته مرکز آموزش فنی و حرفه ای قوچان

وزارت آموزش و پرورش

مناقصه گزار: مرکز آموزش فنی و حرفه ای قوچان
کد پارس نماد: 4495599
استان: خراسان رضوی
شماره آگهی: 1101004911000002
تاریخ شروع: ۱۴۰1/02/24
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰1/02/24
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.