دوربین مداربسته

استعلام خرید دوربین مداربسته اداره کل حفاظت محیط زیست

سازمان حفاظت محیط زیست

مناقصه گزار: اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان غربی
کد پارس نماد: 4497344
استان: آذربایجان غربی
شماره آگهی: 1201003766000003
تاریخ شروع: ۱۴۰1/02/24
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰1/02/24
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.