دوربین مداربسته

استعلام خرید دوربین مداربسته سازمان نظام مهندسی ساختمان

سازمان نظام مهندسی ساختمان

مناقصه گزار: سازمان نظام مهندسی ساختمان
کد پارس نماد: 4500838
استان: خوزستان
شماره آگهی: –
تاریخ شروع: ۱۴۰1/02/25
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰1/02/25
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.