دوربین مداربسته

استعلام خرید دوربین مداربسته اداره کل انتقال خون کرمان

سازمان انتقال خون

مناقصه گزار: اداره کل انتقال خون کرمان
کد پارس نماد: 4501171
استان: کرمان
شماره آگهی: 1101000132000023
تاریخ شروع: ۱۴۰1/02/25
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰1/02/25
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.