دوربین مداربسته

استعلام خرید دوربین مداربسته بانک صادرات مدیریت شعب استان فارس

بانک صادرات ایران

مناقصه گزار: بانک صادرات مدیریت شعب استان فارس
کد پارس نماد: 4503112
استان: فارس
شماره آگهی: –
تاریخ شروع: ۱۴۰1/02/25
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰1/02/25
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.