دوربین مداربسته

استعلام خرید دوربین مداربسته شرکت آب و فاضلاب سمنان

شرکت آب و فاضلاب

مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان سمنان
کد پارس نماد: 4504075
استان: سمنان
شماره آگهی: 1201001145000057
تاریخ شروع: ۱۴۰1/02/25
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰1/02/26
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.